Videokroužek

Točení a střih videa. Kroužek vede kameraman ČT Richard Brun.

Videokroužek

určeno pro: studenty DELTA + žáky ZŠ
termín: St 14:30 - 17:30
roční poplatek: zdarma

 

Kroužek vede kameraman České televize Richar Brun. Účastníky seznámí se základy filmového řemesla od správného pořizování záběrů až po postprodukci. Kroužek má vždy teoretickou i praktickou část. Pokročilejší účastníci se budou moci účastnit i reálného natáčení přenosů.

Kroužek probíhá v termínu: 1.10.2018 - 31.5.2019

Termín úvodní schůzky: 26.9.2018, fotoateliér

Lektoři:

  • Richard Brun

Přihlásit se můžete: https://goo.gl/forms/pLieSmGMyTHUgiDr1