Nejčastější dotazy

Projděte si nejčastější dotazy a odpovědi, třeba naleznete odpověď i na ten svůj.

Jaké mají studenti výsledky u státních maturit?

V roce 2016/17 odmaturovali naši studenti nejlépe z 228 odborných škol v celé ČR. Z matematiky skončili 1. z angličtiny 7. a z češtiny 10. Statistiky státních maturit naleznete ZDE.

Jaké procento absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách?

ZDE najdete statistiky absolventů od školního roku 2016/17.

Jaké je uplatnění absolventů?

Většina našich studentů začíná pracovat v oboru již při studiu. ZDE najdete statistiku od školního roku 2018/19.

Kolik studentů obvykle studium nedokončí?

Naším cílem není studenty vyhazovat, ale naučit je něco, co je v životě dobře uživí, připravit je na státní maturitu a na studium na vysoké škole. Ale i u nás někdy není zbytí a musíme se se studentem rozloučit. Každoročně se toto číslo však pohybuje v řádu nízkých jednotek.

Školní rok 2017/18:

  • 2 studenti odešli kvůli slabému prospěchu (1. a 3. ročník),
  • 1 student odešel, protože se mu přestalo chtít chodit do školy (4. ročník),
  • 1 student musel opakovat ročník (1. ročník),

Školní rok 2016/17:

  • 2 studenti odešli kvůli slabému prospěchu (1. a 2. ročník),
  • 1 student odešel, protože se mu přestalo chtít chodit do školy (3. ročník),
  • 1 student musel opakovat ročník (1. ročník).

Ne že bychom měli nějaká "směrná čísla", kolik lidí máme každý rok vyhodit a kolik propadnout, ale prostě tyto dva školní roky ta čísla vyšla úplně stejně.

Učí se na škole druhý cizí jazyk?

Bohužel neučí. Učíme pouze angličtinu. Na obor Informační technologie chodí zájemci spíše zaměření na logiku a technologie. Cizí jazyky „jdou“ obvykle studentům spíše s humanitním zaměřením. Raději se plně soustředíme na angličtinu, bez které se žádný ajťák neobejde. V podstatě všechny obory navazujících vysokých škol (např. ČVUT FIT, VUT FIT, MUNI FI, VŠE FIS, ...) se chovají obdobně - studenti skládají zkoušku pouze z angličtiny. Pokud chcete druhý cizí jazyk, doporučujeme jako mimoškolní aktivitu.

Kolik stojí studium?

Roční školné je ve výši 25.000,- Kč. Další podrobnosti o školném naleznete ZDE.

Co musím udělat pro prospěchové stipendium?

Výše stipendia se odvýjí podle studijních výsledků v předchozím pololetí. Pohybuje se od 1.000,- Kč/měsíc až po 100,- Kč/měsíc. Abychom motivovali co největší počet studentů, vyplácíme jej až do průměru 1,8.

Pro prospěchové stipendium nesmí mít také student z žádného předmětu horší známku na vysvědčení než 3 a nesmí mít kázeňský přestupek "ředitelskou důtku" a horší. Podrobnosti o stipendiích naleznete ZDE

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?

Přesná oficiální kritéria přijímacího řízení naleznete ZDE.

Kolik studentů se obvykle na školu hlásí a kolik se jich nedostane?

Ačkoliv máme pravidelně převis zájemců nad počtem otevíraných míst (viz. výsledky přijímacího řízení z předchozích let), prozatím se k nám na školu dostali vždy všichni uchazeči, kteří splnili přijímací kritéria a chtěli u nás studovat. 

Od školního roku 2017/18 otevíráme každoročně dvě třídy po 26 studentech. Jelikož chceme udržet poměrně vysokou úroveň našeho studia, nastavili jsme možná trošku tvrdší přijímací kritéria. Díky tomu se k nám nedostanou ti, kteří pro studium informačních technologií (podle nás) nemají předpoklady. 

Musím už s počítačem „něco“ umět, když chci k vám na školu?

Máme enormní zájem o chytré, zvídavé studenty, kteří se chtějí IT profesionálně zabývat. A když k nám přijdou, nemusí umět ještě nic. Od toho jsme tady my, abychom je to naučili.

V prvním ročníku je ve třídě obvykle cca 5 studentů, kteří už jsou v informatice pokročilejší. Někdo už třeba trochu programuje, jiný dělá s grafikou a někdo si třeba postavil vlastní počítač. IT je ale extrémně široký obor a abychom nikomu z absolventů nezavřeli dveře do jeho vysněného zaměření, musí být i výuka na střední škole poměrně široká. Jelikož je našim uchazečům 15 let, nejsou na světě ještě dost dlouho na to, aby znali v IT všechny oblasti (mimochodem, to nebudou nikdy :-)). Proto se nemusíte bát, někdo bude třeba dobrý v programování, ale nebude umět grafiku, někdo zase nebude umět s hardwarem nebo sítěmi atd. A v každém případě zde bude dvacet spolužáků, kteří na tom budou stejně jako vy. :-)

Jak podat přihlášku ke studiu?

Vaší jedinou povinností je doručit vyplněnou přihlášku na SŠ DELTA nejpozději do 1. března.

Přihlášku byste měli dostat na vaší základní škole. Některé školy pomáhají svým žákům s vyplněním a nechávají na nich pouze doplnění středních škol a oborů, na které se žáci hlásí. Jinde si musí žáci vyplnit celou přihlášku sami. Na zadní straně přihlášky se vyplňují známky na ZŠ za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku (základní škola je potvrdí razítkem).

Odkazy:

Jaké jsou studijní obory a předměty?

Na denním studiu vyučujeme jediný studijní obor a to 18-20-M/01 Informační technologie. Rozpis předmětů v jednotlivých ročnících naleznete ZDE.

V kombinované formě vzdělávání (studium při zaměstnání) vyučujeme obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Rozpis předmětů po ročnících naleznete ZDE

Zaměření Internetový marketing - jak to s ním je?