Nejčastější dotazy

Projděte si nejčastější dotazy a odpovědi, třeba naleznete odpověď i na ten svůj.

Kolik studentů obvykle studium nedokončí?

Naším cílem není studenty vyhazovat, ale naučit je něco, co je v životě dobře uživí, připravit je na státní maturitu a na studium na vysoké škole. Ale i u nás někdy není zbytí a musíme se se studentem rozloučit. Každoročně se toto číslo však pohybuje v řádu jednotek.

Školní rok 2017/18:

  • 2 studenti odešli kvůli slabému prospěchu (1. a 3. ročník),
  • 1 student odešel, protože se mu přestalo chtít chodit do školy (4. ročník),
  • 1 student musel opakovat ročník (1. ročník),

Školní rok 2016/17:

  • 2 studenti odešli kvůli slabému prospěchu (1. a 2. ročník),
  • 1 student odešel, protože se mu přestalo chtít chodit do školy (3. ročník),
  • 1 student musel opakovat ročník (1. ročník).

Ne že bychom měli nějaká "směrná čísla", kolik lidí máme každý rok vyhodit a kolik propadnout, ale prostě tyto dva školní roky ta čísla vyšla úplně stejně.

Učí se na škole druhý cizí jazyk?

Bohužel neučí. Učíme pouze angličtinu. Na obor Informační technologie chodí zájemci spíše zaměření na logiku a technologie. Cizí jazyky "jdou" obvykle studentům spíše s humanitním zaměřením. Raději se plně soustředíme na angličtinu, bez které se žádný ajťák neobejde. V podstatě všechny obory navazujících vysokých škol (např. ČVUT FIT, VUT FIT, MUNI FI, VŠE FIS, ...) se chovají obdobně - studenti skládají zkoušku pouze z angličtiny. Pokud chcete druhý cizí jazyk, doporučujeme jako mimoškolní aktivitu.