Unicorn a Unicorn College

Unicorn, a.s. - největší česká softwarová společnost, Unicorn College - pražská soukromá vysoká škola zaměřená na výuku IT. Jejich programátoři u nás vyučují předmět programování, vedou maturitní projekty,...

Unicorn, a.s. je největší český softwarehouse. V roce 2018 měl přes 2 tisíce zaměstnanců a obrat přes 3 miliardy. Stál u zrodu studijního oboru Informační technologie na střední škole DELTA a podílel se na přípravě studijního plánu.

V současnosti probíhá spolupráce v těchto oblastech

  • programátoři Unicornu vyučují předmět Programování ve vyšších ročnících (viz.: rozvrhy - učitelka: Janů Vlaďka),
  • vedou maturitní projekty,
  • coby partneři přispívají na různé studentské aktivity (maturitní ples, ceny do soutěží,...),
  • zaměstnávají naše absolventy.

Unicorn College je pražská soukromá škola zaměřená (mimo jiné) na výuku informačních technologií. Vznikala ve stejné době jako obor Informační technologie na DELTĚ. Její učitelé se podíleli na přípravě našeho studijního plánu a dokonce první dva roky jezdili do Pardubic na pravidelnou výuku.

V současnosti probíhá spolupráce v těchto oblastech

  • 1-2x ročně odborné přednášky na naší škole,
  • účast našich studentů na dnech otevřených dveří Unicorn College,
  • coby partneři přispívají na různé studentské aktivity (maturitní ples, ceny do soutěží,...)
Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.