Francie - den 3.

8. 4. 2015

Dopoledne jsme zpracovávali data z detektorů kosmického záření, pak slavnostní přivítání na radnici a odpoledne Lov mrchožroutů.

Dopolední práce na projektu

Dnes dopoledne jsme věnovali prezentaci výsledků z detekční stanice v Pons. Klobouk dolů před paní učitelkou Svobodovou, která dokázala vést téměř 3 hodinovou výuku v angličtině a vysvětlovat to na francouzském Excelu. Studenty jsme se snažili dovést k poznání, že množství dopadajícího záření pravděpodobně ovlivňuje nějaký náhodný jev, který celé měření "rozmazává" do Poissonova rozložení. Je to samozřejmě počasí. Z toho ale plyne, že kosmické záření interaguje s atmosférou - poznání poměrně zajímavé.

Z utrpení angličtiny a francouzštiny nás vysvobodila naplánované přivítání místostarostou města Pons, které se konalo na radnici o půl dvanácté. Pak následoval oběd ve školní jídelně.

Lov mrchožroutů - poznávání Pons

Po obědě si pro nás francouzští studenti připravili hru tzv.: scavanger hunt (lov mrchožroutů :-)). Studenti se rozdělili do pěti týmů, každý tým dostal fotky zajímavých míst v Pons, na kterých se měli všichni vyfotit. Celý lov skončil na ostrůvku pod smuteční vrbou, kde francouzští studenti připravili sladké občerstvení. Po chvilce odpočinku zpátky ke škole a hurá do rodin.

Zítra se jede na celý den do Bordeaux.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy