Dálkové studium - Proč jsme jej nahradili kombinovaným studiem?

Dálková forma studia byla první forma, se kterou soukromá škola DELTA ve studiu při zaměstnání začínala. Je definována jako samostudium spojené s 200-220 hodinami konzultací za školní rok. To odpovídá přibližně 25-30 sobotám za rok - tzn. měli byste výuku od prvního ročníku minimálně 3x do měsíce (2 měsíce musíme nechat na zkoušky). S nástupem internetu nám přišlo, že se najdou předměty, kde si potřebné vědomosti skutečně můžete osvojit z připravených materiálů po internetu a nemusíte kvůli tomu jezdit do školy. Předměty jako cizí jazyk, matematika, účetnictví apod. je samozřejmě dále třeba učit prezenční formou (výklad, procvičení). Proto jsme dálkovou formu výuky ukončili a přesunuli jsme se ke kombinované, která nejlépe odpovídá našemu současnému stylu výuky.  Doba studia může být u dálkového i u kombinovaného studia stejná.