Státní maturity - výsledky studia při zaměstnání

Oficiální statistika výsledků studia při zaměstnání soukromé školy DELTA u státních maturit.

Výsledky u státních maturit

Každoročně aktualizujeme výsledky státních maturit našeho dálkového studia ve srovnání s průměrem výsledků za Českou republiku. Naše dálkové studium porovnáváme s učebními obory s maturitou a s maturitními nástavbami. Jako škola dopadáme mírně nadprůměrně jak v Českém tak i v Anglickém jazyce (ze kterého maturuje drtivá většina všech maturantů). Výsledky jsou převzaty z oficiálních stránek Cermatu: https://vysledky.cermat.cz.

Školní rok 2017/2018

Úspěšnost v Českém jazyce

Úspěšnost v Českém jazyce

 

Úspěšnost v Anglickém jazyce

Úspěšnost v Anglickém jazyce

 

Školní rok 2016/2017

Úspěšnost v Českém jazyce

Úspěšnost v Českém jazyce

 

Úspěšnost v Anglickém jazyce

Úspěšnost v Anglickém jazyce

 

Školní rok 2015/2016

Úspěšnost v Českém jazyce

Úspěšnost v Českém jazyce

Úspěšnost v Anglickém jazyce

Úspěšnost v Anglickém jazyce

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.