Rozvrhy kombinovaného studia

Rozvrhy sobotní výuky, intenzivního týdne a termíny zkoušek

Rozvrh sobotní výuky a změny v rozvrhu

Rozvrh sobotní výuky

Změny v rozvrhu

 • třída 3.M: Výuka německého jazyka dne 24.11.2018 - 5 vyučovacích hodin se přesouvá na 5.1.2019. Tedy dne 5.1.2019 bude dohromady 9 vyučovacích hodin (7:10-15:05).
 • třída 3.M: Výuka konverzace z německého jazyka ze dne 24.11.2018 - 5 vyučovacích hodin a ze dne 5.1.2019 - 5 vyučovacích hodin se přesouvá na 17.11. od 7:10- 15:55.

Týdny intenzivní výuky

 

2. pololetí 2018/2019

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
úterý26.3.
AJ (206) (Le)
14:00-18:30
26.3.
AJ (206) (Le)
14:00-18:30
12.3.
AJ (206) (Le)
14:00-17:45
12.3.
AJ (206) (Le)
14:00-17:45
středa27.3.
ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30
27.3.
​ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30
13.3.
ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30
13.3.
ČJ (206) (Hl)
14:00-17:45
čtvrtek28.3.
MA (208) (Bh)
14:00-17:45
28.3.
MA (206) (Sa)
14:00-19:15
14.3.
MA (208) (Bh)
14:00-18:30
14.3.
ÚČ (206) (Ho)
15:00-19:30
pátek29.3.
IT (202) (Zr)
14:00-17:45
29.3.
Ek (206) (Fs)
14:00-18:30
15.3.
ÚČ (206) (Hl)
15:00-19:30
15.3.
MA (206) (Sa)
14:00-18:30

1. pololetí 2018/2019

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
úterý6.11.
ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30
6.11.
ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30
27.11.
ÚČ (206) (Ho)
14:00-18:30
27.11.
MA (316) (Sa)
14:00-19:15
středa7.11.
AJ (206) (Le)
14:00-18:30
7.11.
​AJ (206) (Le)
14:00-18:30
28.11.
AJ (206) (Le)
14:00-17:45
28.11.
AJ (206) (Le)
14:00-18:30
čtvrtek8.11.
MA (208) (Bh)
14:00-17:45
8.11.
MA (315) (Sa)
14:00-18:30
29.11.
MA (208) (Bh)
14:00-17:45
29.11.
ÚČ (316) (Ho)
14:00-18:30
pátek9.11.
OK (315) (Fs)
14:00-17:45
9.11.
IT (202) (Zr)
14:00-17:45
30.11.
ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30
30.11.
ČJ (206) (Hl)
14:00-18:30

Termíny zkoušek kombinovaného studia

1. pololetí:

 • 6. ledna,
 • 13. ledna,
 • 20. ledna,
 • 27. ledna - náhradní/opravný termín.

1. + 3. ročník od 9:00 do 12:00
2. + 4. ročník od 12:00 do 15:00

Rozdělení do skupin a podrobný rozpis pro jednotlivé skupiny bude viset na nástěnce u vchodu.

Náhradní termín je určen pro ty, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit na jednu z předcházejících nedělí. Počítejte, prosím, s tím, že náhradní termín bude pro vás, studenty, méně komfortní než řádné termíny. Bude se najednou zkoušet téměř 20 předmětů ve 4 ročnících. Probíhají zároveň testy v Moodlu bez poslechů, testy v Moodlu s poslechem, testy na papír a ústní zkoušení z různých cizích jazyků. Jelikož každému chybí jiné zkoušky, může se stát, že vám na sebe jednotlivé zkoušky nebudou navazovat a že budete muset případně na další zkoušku chvíli čekat. Organizačně to však bohužel nejde lépe zvládnout.

 6. ledna 201913. ledna 201920. ledna 2019
1. ročníkAJ + ON + PVMA + DJ + OKČJ + HZ + ZB
2. ročníkAJ + ON + PEMA + IT + PPČJ + LO + PN + MR + odevzdané všechny úkoly z OK, PG
3. ročníkAJ + ÚČ + MNMA + IT + NJ/RJ + ústní KNJ/KRJČJ + PE + KAJ/KNJ/KRJ/SMA + ústní zkoušení AJ, KAJ
4. ročníkAJ + ÚČ + ŘJMA + IT + NJ/RJ + ústní NJ/RJ, KNJ/KRJČJ + PE + KAJ/KNJ/KRJ/SMA + ústní KAJ
 

Na ústní zkoušení z KAJ, AJ, NJ, RJ se budete moct přihlásit 7. ledna v MOODLE, časy zkoušení KRJ, KNJ budou zveřejněny 13.1.

2. pololetí

4. ročník:

 • sobota 6. dubna,
 • sobota 13. dubna,
 • neděle 14. dubna,
 • sobota 27. dubna - náhradní/opravný termín.

1., 2. a 3. ročník:

 • 2. června,
 • 9. června,
 • 16. června,
 • 23. června - náhradní/opravný termín.