Historie školy

Škola DELTA vznikla v roce 1994 a letos oslaví 25 let své existence.

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie je soukromá střední škola sídlící v Pardubicích, která poskytuje středoškolské vzdělání studentům ve dvou maturitních oborech:

  • Informační technologie,
  • Ekonomika a podnikání (pouze studium při zaměstnání).

Každý rok školu úspěšně dokončí na 60 studentů prezenční formy i formy studia při zaměstnání.

A zrodila se DELTA...

-- 1994 --

Střední škola DELTA byla založena v roce 1994 jako jedna z prvních soukromých středních škol na Pardubicku. Její původní název byl Soukromá střední odborná škola pro podnikatele DELTA a o její založení se zasloužila Ing. Radoslava Formánková. Ta zajistila vhodné prostory a státní souhlas včetně akreditace studijních programů.

První studenti a budoucí podnikatelé a ekonomové zasedli do školních lavic dne 1. září 1994.

-- 1998 --

O čtyři roky později získala DELTA akreditaci pro dálkovou a později i večerní a kombinovanou formu studia. Díky tomu dnes mohou pokračovat ve středoškolském vzdělávání i studenti, kteří si nemohou dovolit každý den docházet na výuku.

-- 2004 --

V roce 2004 došlo ke generační výměně vedení a školu převzal Ing. Jiří Formánek. Od té doby se DELTA v denním studiu profiluje jako škola zaměřená na informační technologie. Nic z toho by nebylo možné bez spolupráce s největší českou softwarovou společností Unicorn a její vysokou školou Unicorn College.

-- 2012 --

Snaha o ještě větší zapojení studentů do praxe vyústila v roce 2012 ve vznik studentské firmy eDELTA. Studenti v ní realizují reálné, komerční zakázky z oblasti informačních technologií. Jejími patrony se stali tehdejší primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková a ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Ing. Roman Sodomka, PhD.

-- 2014 --

Svou přední pozici v oblasti maturitního vzdělávání pro dospělé škola posílila v roce 2014. Dokončila převod vzdělávacího obsahu oboru Ekonomika a podnikání na internet a otevřela kombinovanou formu vzdělávání.

-- 2017 --

Tak, jako vinaři vzpomínají na úžasné ročníky, bude se na DELTĚ vzpomínat na ročník 2017. Tento maturitní ročník složil státní maturitu nejlépe ze všech 228 škol s technickými obory v České republice. V matematice skončili první, v anglickém jazyce sedmí a v češtině desátí. Škola výrazně uspěla i v odborných soutěžích např. dvojnásobná účast na soutěžích v USA. V tomto roce se také podařilo na školu zavést tři mezinárodní vzdělávací koncepty: Microsoft Imagine Academy, Oracle Academy a Cisco Networking Academy.

-- 2019 --

Dnes poskytuje DELTA jedno z nejkvalitnějších středoškolských vzdělávání v oboru Informační technologie v republice. Úzce spolupracuje s významnými IT firmami (Microsoft, IBM, Oracle, Cisco,...), vysokými školami (ČVUT - Fakulta informačních technologií, Unicorn College, Univerzita Pardubice,...) a zabývá se osvětou programování na základních školách.

Mimořádně nadané studenty škola motivuje velkým množstvím mimoškolní činnosti (kroužků a soutěží). Pro studenty, kteří potřebují občas vysvětlit něco znovu a více procvičovat, je zavedený systém konzultací - každý vyučující minimálně 2 hodiny týdně. Motivací pro všechny je výjimečně široký stipendijní program (až do průměru 1,8).

Kromě teoretické výuky se snaží studentům poskytnout co nejvíce praxe například prostřednictvím studentské firmy eDELTA, díky čemuž se studenti často umisťují na předních příčkách IT soutěží.

Pro studenty při zaměstnání poskytuje jedno z největších kombinovaných maturitních studií, obor Ekonomika a podnikání, které probíhá převážně po internetu.